Friidrettsgruppas treningstilbud f.o.m. 10 år skjer i regi av Stjørdal Fridrettsklubb (SFIK), men medlemskap i ILStjørdals-Blink berettiger til deltakelse ved å betale en beskjeden treningsavgift, men uten nødvendigvis å betale medlemskap til SFIK.


SFIK ble stiftet (1995) som overbyggingsklubb for IL Stjørdals-Blink Friidrett og IL Nybrott for å samle og styrke friidrettsmiljøet i området.

For utøvere som vil satse på friidrett, forutsettes overgang og medlemskap til SFIK f.o.m. 15 år.

Vintertrening gjennomføres normalt i Fjellhallen, men den er nå under utbedring, og treningen foregår derfor for aldersgruppen 10 – 12 år i gym.salen ved Stokkan Ungdomsskole onsdager

kl. 17.00 – 18.30 mens gruppen f.o.m. 13 år trener i Stjørdalshallen tirsdager kl.17.30 – 18.30 og

fredager  kl.18.00 – 19.30.

Løpetrening for alderen f.o.m. 13 år foregår dessuten utendørs (oppmøte ved Svømmehallen) mandager og torsdager kl.18.30. Her har vi plass til mange, og det er bare å møte opp uten forpliktelser av noe slag.

Etter påske kommer vi til å flytte treningene til vårt flotte idrettsstadion på Øverlands Minde

for alle alderstrinn tirsdager og fredager.

 

Friidrett er nyttig basistrening også for andre særidrettsgrener, og friidrettsgruppa (og SFIK) er meget interessert i et samarbeid med idrettslagets øvrige særidrettsgrupper. 

Noe som er miljøskapende og direkte artig, er å delta i løpsstafetter, som vi har mange av på forsommeren. En av dem er vår egen Stjørdalsstafett (i år fredag 06. mai).

Her kan særidrettsgruppene melde på egne lag (ofte 4 etapper), men vi kan også stille lag i regi av SFIK iblandet utøvere fra «moderklubbene» Stjørdals-Blink og Nybrott. Dette gjelder t.o.m. 22 år.

 

«All idrett» ivaretas av Idrettsskolen for aldersgruppen 6 og 7 år, og friidrettsgruppa bidrar også med sin del av dette, men vi skulle gjerne også hatt et lavterskel friidrettstilbud for gruppen 8 o 9 år.

Vi gjorde et forsøk for noen år siden, men må innrømme at vi lyktes dårlig, med for lite oppmøte, og siden har det ligget «brakk».

Er det det noen som kan tenke seg å ta et tak her og hjelpe til, så er friidrettsgruppa svært interessert i å gjøre et nytt forsøk.

Personer som dessuten kan tenke seg å ta på seg oppgaver i et styre for fridrettsgruppa er også etterspurt og svært ønsket.