Årsmøte i hovedlaget.

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Alpint den 25. Feb 2018

Årsmøtet i IL Stjørdals-Blink holdes i klubbhuset onsdag 21. mars kl 19:00.INNKALLING TIL ÅRSMØTE IL STJØRDALS-BLINK

Innkalling til årsmøte i klubbens lokaler 21. mars kl. 19:00


Sak 1. Åpning,

v/Leder Merethe Storødegård

 

Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Sak 3. Valg av møteleder og referent

 

Sak 4. Valg av to personer til å signere protokollen

 

Sak nr. 5 Årsberetning og årsregnskap

  • Årsberetning hovedlaget for 2017
  • Årsregnskap 2017.
  • Årsberetning klubbhuset 2017.

Sak nr. 6 Presentasjon fra undergruppene

 

Sak nr. 7 Kontingent

 

Sak nr. 8 Budsjett 2018

 

Sak nr. 9 Valg

 

 

Stjørdal 20. februar 2018 

Styret i I.L StjørdalsBlink

 

Merethe Storødegård, leder
Tid for medlemskontingent

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Alpint den 7. Feb 2018

Faktura for medlemskontingent for Stjørdals-Blink IL er nå sendt ut.


Alle medlemmer av Stjørdals-Blink Alpint skal betale medlemskontingent til hovedlaget, Stjørdals-Blink IL. Satsene er:

  • Familiemedlemskap, kr 470,-
  • Enkeltmedlemskap 16 år og eldre, kr 300,-
  • Enkelmedlemskap 15 år og yngre, kr 140,-

Kontingenten kan betales via minidrett.no eller gjennom tilsendt (e-post) faktura. Har du ikke mottatt slik faktura må hovedlagets kontingent-ansvarlig kontaktes; medlemskontingentblink@gmail.com


Stjørdals-Blink IL sier følgende om medlemskontingenten:

Bli medlem

Å være medlem i vårt lag er selve inngangsbilletten til å delta eller støtte vår aktivitet. Laget har bred aktivitet, som du ser på sidene her. Alt fra fotball og håndball, til orientering, sykling, volleyball, turn, ski, alpint, badminton og svømming. I tillegg har vi egen gruppe for all-idrett.

Alle utøvere, trenere, lagledere, personer med tillitsverv som representerer IL Stjørdals-Blink må være medlem av klubben. 

Å tegne medlemskap gir deg tilgang til å delta i denne aktivitet, samt at det er en nødvendighet for at dine forsikringer skal gjelde om uhellet skulle være ute.

På vårt årsmøte ble følgende satser vedtatt for 2016: 

Familiemedlemskap kr 470,-
Enkeltmedlemskap 16 år og eldre kr 300,-
Enkeltmedlemskap under 16 år kr 140,-

Du kan bli medlem på to måter:

Du kan søke om medlemskap via minidrett.no eller ved å sende en mail til medlemskontingent.blink@gmail.com

Skriv i din mail, navn, adresse, fødselnr, tlf/mobilnr og hvilken gruppe du ønsker å støtte. Ønsker du å tilhøre et familiemedlemskap, si fra om dette. Vi sender deg så faktura ditt medlemskap.  For lagledere som skal melde inn flere samtidig, kan vedlagte excel-ark være til hjelp. Sendes til mailadresse medlemskontingent.blink@gmail.com


Tid for medlemskontingent.

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Alpint den 16. Mai 2017

Hovedlaget har sendt ut faktura for årets medlemskontingent. Betaling tilgjengelig gjennom "Min idrett".


Stjørdals-Blink hovedlag har sendt ut påminnelse om betaling av året medlemskap. Frist for betaling er 23. mai 2017.

MedlemskapPris
Familie470,-
Enkeltmedlem under 16 år140,-
Enkeltmedlemskap 16 år eller eldre300,-
Har du ikke mottatt påminnelse om betaling, eller du har spørsmål om ditt medlemskap, send e-post til: medlemskontingent.blink@gmail.com

Betal medlemskapet ditt her: Min idrettÅrsmøte i Stjørdals-Blink Hovedlag

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Alpint den 22. Mar 2017

Hovedlaget holder sitt årsmøte torsdag 30. mars kl 19:00.

Årsmøte Stjørdals-Blink Hovedlag

Torsdag 30. mars kl 19:00, Stjørdals-Blink klubbhus

Vanlige årsmøtesaker

Nedleggelse av undergruppene badminton og volleyball

Styret
Medlemskontingent 2015 - I.L. Stjørdals-Blink

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Alpint den 4. Mai 2015
Det er sendt ut melding om innbetaling av medlemskontingent for 2015.
Ved en inkurie, ble det oppgitt feil kontonummer på første utsending.

Korrekt kontonummer for innbetaling av kontingent er: 4465 23 68511

Satsene for 2015 er: (vedtatt på årsmøte 6.3.2015):Enkeltmedlem født i 1999 og eldre

Kr 280,00

Enkeltmedlem født 2000 og yngre

Kr 120,00

Familiemedlemskap

Kr 450,00


Alle som driver idrett gjennom vårt idrettslag, plikter å betale medlemskontingent. Kontingent dekker bl.a. forsikring. Avvik fra dette i 2015, vil bli fulgt opp.

Vi håper også på at mange foreldre støtter opp om laget og gjennom bidrag av medlemskontingent er med på god drift i gruppene. Vi håper alle vil støtte opp om arbeidet i idrettslaget StjørdalsBlink også i 2015.